Pesca certificada, garantía de sustentabilidade de “a gran despensa”

 

A certificación dos produtos procedentes do mar ábrese paso no mundo como unha das mellores fórmulas para asegurar a sustentabilidade dos océanos e garantir que estes sexan de verdade “a gran despensa” da humanidade no futuro.
Como antes fórono os artigos procedentes dos bosques para frear a deforestación do planeta e as tallas indiscriminadas -ata o punto de que algúns países xa só aceptan madeira ou produtos procedentes do bosque se están certificados-, as empresas e pesqueiras perseguen cada vez máis o selo que acredita que as súas capturas se obtiveron dunha forma respectuosa co medio ambiente, coa conservación e coa biodiversidade.
Do selo encárgase a organización internacional MSC (Marine Stewardship Council), unha entidade independente e sen ánimo de lucro na que están representadas empresas, pesqueiras, organizacións conservacionistas, consumidores ou cadeas de distribución.
Laura Rodríguez, responsable de MSC para España e Portugal, subliñou que a mala xestión das existencias dos caladoiros prexudicou en moitas ocasións ás especies que se perseguían e á biodiversidade da zona -citou como exemplo os caladoiros de anchoa do Cantábrico- e asegurou que a pesca certificada garante a xestión sustentable dos mesmos e que os recursos, os pesqueiros e os naturais, perduren.
?A lexislación europea é moi rigorosa e avanzouse moito en información científica e en asegurar as condicións laborais ou a protección ambiental, pero seguen existindo pesqueiras en Europa que non se xestionan ben?, manifestou Laura Rodríguez a EFE.
As pesqueiras ben xestionadas, incidiu a responsable de MSC, non só aseguran os recursos a longo prazo, senón que presentan unha maior abundancia de peces e impactan de forma positiva nos recursos naturais como os fondos mariños ou nas aves mariñas.

A certificación xa demostrou beneficios ambientais

En España, varias empresas e pesqueiras están xa certificadas, e aínda que a maior parte delas desenvolven a súa actividade en augas afastadas (no Mar de Barents ou no Atlántico noroeste) outras o fan en augas españolas e mesmo en espazos que están incluídos na rede ecolóxica europea Natura 2000, nos que a UE pretende asegurar que a conservación e a actividade económica sexan plenamente compatibles.
En moitos lugares do mundo, tamén de Europa e de España, a certificación contribuíu a dar máis valor aos produtos extraídos do mar dunha forma artesanal e manual, e a desterrar algúns sistemas de extracción máis destrutivos dos fondos mariños, pouco selectivos nas capturas e nada respectuosos co medio ambiente.
Laura Rodríguez subliñou que os programas de certificación xa xeraron numerosos beneficios ambientais en moitos lugares do mundo, ao minimizar os impactos sobre os hábitats, e subliñou o crecente interese dos consumidores de moitos países (é o caso do Reino Unido, Alemaña, Suíza, Francia ou Holanda) por adquirir produtos procedentes do mar coa garantía de que se extraeron dunha forma plenamente sustentable.
Teñen esa garantía algunhas pesqueiras españolas como a pescada de petisco ou a anchoa do Cantábrico; outras, como o polbo galego, o bonito do Norte ou a sardiña, están no proceso para lograr esa certificación e o selo que acredita a súa sustentabilidade.

200 millóns de persoas dependen da industria pesqueira

A responsable de MSC en España apuntou o crecente número de empresas e cadeas de distribución cunha política de compras moi rigorosa e que esixen produtos procedentes de empresas e de pesqueiras certificadas.
Laura Rodríguez explicou que a sobreexplotación dos recursos repercute de forma moi negativa na biodiversidade e conduce en moitos casos ao peche dos caladoiros, co consecuente impacto socioeconómico sobre as comunidades que dependen deses recursos.
Considerados como a ?gran despensa? (alimentaria e farmacolóxica) do futuro, os océanos van sufrir dunha forma ?drástica? fenómenos como o do cambio climático, polo que ao seu xuízo a comunidade internacional ten que adoptar decisións ?valentes? para asegurar a dispoñibilidade de recursos mariños tamén para as xeracións futuras.
E é que uns 200 millóns de persoas dependen directa ou indirectamente da industria pesqueira como medio de vida e 1.000 millóns de persoas dependen do peixe como única fonte de proteínas, segundo datos desta organización, que subliñou que para eles a pesca sustentable ?é unha necesidade, non un luxo? e que a alternativa a esa explotación sustentable dos recursos ?é o colapso, a pobreza e a fame?. EFE

Deixa unha resposta